Січневі ГІСи Матеріали науково-технічних форумів "Січневі ГІСи"

Пошук по публікаціям на сайті “Січневі ГІСи”

Cтруктуру наукових статей у збірках “Січневі Гіси” складно перенести до формату HTML. Тому на сайті розміщені короткі фрагменти початку статей з посиланнями на повний текст статей у форматі pdf, які перенесені на сайт у теперішній час. Для пошуку у цих матеріалах, у т.ч. у файлах pdf, сайт “Січневі Гіси” містить спеціальний користвацький пошук, вікно якого подано у цьому вікні та лівій панелі.

Про Січневі ГІСи-2014

Повідомлення та запрошення для участі в науково-практичному форумі ,,ІV Січневі ГІСи: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ОБОРОНА” Місце – Львів, Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Час проведення – 21–23 січня 2014 р. Матеріали форуму – тези та доповіді (українською), надіслані до 1 січня 2014 р.,будуть опубліковані в збірці матеріалів форуму, а наукові статті (англійською), подані до 1 березня 2014 р., – в збірці наукових праць. Форма роботи – пленарне та секційні засідання, тематичні наради. Напрями тематичних секцій Секція №1 «Інформаційні системи та...

Січневі Гіси 2013 обкладинка збірника праць

Про Січневі ГІСи-2013

Повідомлення про ІV науково-практичний форум ,,Геоінформаційні системи та інформаційні технології у військових і спеціальних задачах. (“Січневі ГІСи”)” у 2013 році Місце – Львів, Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Час проведення – кінець січня 2013 р. Матеріали форуму – тези, доповіді, статті будуть опубліковані в збірці. Форма роботи – пленарне та секційні засідання, тематичні наради НАПРЯМИ: 1. Історія розвитку, роль ГІС, інформаційних та інших технологій у війнах і військових конфліктах 21 століття, бойовій підготовці військ, в освітній діяльності, в інших спеціальних задачах. 2....

Січневі Гіси 2012 обкладинка збірника праць

Про Січневі ГІСи-2012

“Січневі ГіСи” 2012 були присвячені, насамперед. особливостям застосування геоінформаційних систем і технологій у Збройних Силах України. ІНШІ НАПРЯМКИ ЩОРІЧНОГО ФОРУМУ: 1. Історія розвитку, роль і місце ГІС та інших інформаційних технологій у війнах 21 століття, бойовій підготовці військ, освітній діяльності у ВВНЗ, в інших спеціальних задачах. 2. Характеристика ГІС-пакетів для військових і спеціальних задач. 3. ГІС-технології у високоточній зброї. 4. Розробка (модернізація) озброєння на основі інформаційних, радіоелектронних, навігаційних технологій. Алгоритми комплексного опрацювання інформації. 5. Системи дистанційного моніторингу обстановки, навігації, спостереження. 6. Прикладні...

Обкладинка збірника наукових праць "Січневі ГІСи" у 2011 р.

Про Січневі ГІСи-2011

Ця сторінка містить основні відомості про збірник: Геоінформаційні системи у військових задачах «Січневі ГІСи» (2011 р.), включаючи попереднє повідомлення про форум «Географічні інформаційні системи та технології у військових і спеціальних задачах («Січневі ГІСи»)» у 2012 році. Основні відомості про збірник: Геоінформаційні системи у військових задачах «Січневі ГІСи» (Львів, АСВ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 21–22.01.2011): матеріали, статті, доповіді, тези Г 26 Геоінформаційні системи у військових задачах. Другий науково-технічний семінар 21-22 січня 2011 року. – Львів: АСВ, 2011. – 272 с. Статті, доповіді, тези доповідей,...

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПОШУКУ В ГЕОМЕТРИЧНІЙ ОБЛАСТІ

Васюхін М.І. 1,д.т.н., проф., vasgeovideo@i.ua; Ткаченко О.М.2,к.т.н., доцент, директор, tom_work@ukr.net; Іваник Ю.Ю.3,аспірант, e-mail: Ivanyk10@mail.ru 1 – НУ біоресурсів і природокористування України; 2 – УНДІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислових і природоохоронних галузей економіки; 3 – НАУ   Вступ. При аналізі повітряної обстановки часто доводиться вирішувати завдання, що вимагають застосування пошуку в геометричній області. Раніше такі завдання вирішувалися візуально командним складом військ ППО при зчитуванні інформації з екранів кругового огляду безпосередньо на апаратурі стеження або з робочого планшета в штабі. При...

НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ В АЕРОНАВІГАЦІЇ УКРАЇНИ

Боханов І.І.1, к.в.н., доц., Мамонтова Л.С., стар. викл. каф.; Крячок С.Д., к.т.н., доц., kryachock.@yandex.ru 1 – Чернігівський державний інститут економіки і управління; 2 – НАУ, Київ   Актуальність досліджень. У сфері діяльності щодо виготовлення спеціальних карт формується певна культура складання карт, яка включає в себе систему стійких традицій, що проявляються в стилі оформлення, наборі шаблонів, спеціальних символів і т.п. Формування аеронавігаційної картографічної культури було обумовлене специфікою аеронавігаційної діяльності, а саме вимогами до інформації, яка відображається (висока оперативність і точність) та...

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГІС ДАЛЕКОГО ВИЯВЛЕННЯ В МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ІОНОСФЕРИ ЗЕМЛІ ТА БЛИЖНЬОГО КОСМОСУ

Пєвцов Г.В.1, д.т.н., професор, заст. нач-ка з наук. роб.; Яцуценко А.Я.1, к.т.н., с.н.с.; Карлов Д.В.1,к.т.н., с.н.с., нач-к НДВ, e-mail: karlovd@list.ru; Пічугін М.Ф.1, к.в.н., професор, ПНС; Трофименко Ю.В.1, НС; Борцова М.В.2, асист. викл. 1 – ХУПС;2 – «ХАІ»   Розглядається вибір із альтернатив побудови багатопозиційних (БП) РЛС в зоні дії існуючих РЛС далекого виявлення (ДВ) в режимі огляду простору без їх конструктивної зміни задля використання енергетики для отримання інформації про аеродинамічні цілі, неоднорідності електронної концентрації іоносфери, для підвищення ефективності контролю космічних об’єктів...

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОГЕННО-ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА ДАНИМИ ДЗЗ

Триснюк В.М., к.геогр.н., СНС, trysnyuk@ukr.net Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору, Київ   Постановка проблеми У теперішній час традиційно триває та набуває всебічного розвитку запроваджена на початку XXI століття тенденція переходу систем ДЗЗ військового та цивільного призначення до цифрових засобів отримання, обробки та накопичення геоінформаційних даних [1–3]. Крім того, розгалужено впроваджуються комп’ютерні технології створення цифрових моделей та засобів картографічного документування геофізичних сфер Землі (і, взагалі, планетарних тіл Сонячної системи). Саме тому актуальним є завдання визначення прийнятних підходів щодо використання найбільш...

ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ГІС, ДЗЗ і GPS

Бурачек В.Г., д.т.н., проф., e-mail:vbur2008@ukr.net;Зацерковний В.І., к.т.н., доц., e-mail: zvigis@mail.ru; Крячок С.Д., к.т.н., доц., e-mail: kryachock.@yandex.ru Чернігівський державний інститут економіки і управління   У розвитку наукових і технічних дисциплін можна спостерігати дві тенденції – спеціалізацію та інтеграцію. Відкриття нових принципів, винаходи нових технологій часто тягнуть за собою появу нових, вузькоспеціалізованих дисциплін. Проте, як тільки ці дисципліни досягають певного розвитку, їх досягнення використовують в інших галузях – настає етап інтеграції. Сьогодні одночасно спостерігаються дві тенденції: інтеграція різнорідних даних у ГІС та...

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗАКИНУТИХ ЗЕМЕЛЬ НА ОСНОВІ РІЗНОЧАСОВИХ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ LANDSAT НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНОЧІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Часковський О.Г.1, к.с.-г.н., доц., e-mail: oleh.chaskov@gmail.com; Костишин В.В.1, МНС НДЧ; Гаврилюк С.А.1, к.с.-г.н.; Щадило Я.С.2, к.т.н., доц., СНС НДВ (СУВ) 1 – Національний лісотехнічний університет України; 2 – АСВ   Після розпаду СРСР на прикордонних територіях України та Польщі відбулися значні зміни у політичному та соціально-економічному житті. На значних територіях України відбулося поступове заростання закинутих агроугідь деревними та чагарниковими породами [8, 9]. Для оцінки таких змін важко обійтися без різночасових та різнопланових даних ДЗЗ. Використовуючи матеріали ДЗЗ за різні періоди,...